Auditointiraportti 2016

 

Sinettiseuranne on auditoitu. Alla oleva viesti on VALO:n Sinettiseura-auditointijärjestelmän lähettämä tiivistelmä auditointilomakkeen sisällöstä.

Auditoinnin perustiedot

LajiliittoSuomen Uimaliitto
SeuraPieksän Kuutit
Auditointipäivämäärä9/5/16
Seuraava auditointipäivämäärä9/5/19
Auditoija1 nimiJaana Sinervuo-Tarula
Auditoija2 nimiKalle Husso
Auditoija3 nimiJätetty tyhjäksi
Auditoija1 s-postijaana.sinervuo-tarula@uimaliitto.fi
Auditoija2 s-postikalle.husso@esliikunta.fi
Auditoija3 s-postiJätetty tyhjäksi
Seuran yhdyshenkilöMinna Niemi
S-postimmpitkan@hotmail.com
OsoiteJätetty tyhjäksi
Lapsien määrä120
Ohjaajien ja valmentajien määrä15

Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa -arviointikriteerit

Seura noudattaa yhdistyslakia ja seuran talous on hyvin hoidettuErinomainen
Seuralla on kirjallinen toimintalinjaHyvä
Seuralla on ohjeet joukkueiden/ ryhmien taloushallinnon hoitamisestaErinomainen
Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen tasavertaisina aikuisten rinnalla.Hyvä
Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksiErinomainen
Seura järjestää monipuolisia tapahtumia ja kilpailujaErinomainen
Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista. Seuralla on toimintamalli turvallisuuden edistämiseksi.Riittävä
Seura noudattaa maltillisuutta lasten urheilun kustannuksissaErinomainen
Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa.Hyvä
Seura tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulujen kanssaRiittävä
Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoitaErinomainen
Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on suunnitelmallista kaikissa ryhmissä.Hyvä
Seurassa on suunnitelma, miten uudet ihmiset perehdytetään seuran toimintaan.Riittävä
Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan.Erinomainen
Ryhmissä on ohjaajia/ valmentajia vähintään yksi ohjaaja/10 lasta. Paikalla on vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö.Hyvä
Seurassa on sovittu, miten asioista viestitään.Erinomainen
Viestintä on avointa ja ajan tasalla olevaaErinomainen
Ryhmillä/ Joukkueilla on käytössä toimivat viestintävälineet.Erinomainen
Seuran nettisivuilta löytyvät toimintalinja sekä yhteystiedot ja vastuualueet.Erinomainen
Seura, joka on saanut Sinetin, pitää Sinettiä esillä seuran viestinnässä sekä viestii nettisivuilla siitä, mitä Sinettiseura-tunnus tarkoittaa.Hyvä

Innostuksesta intohimoon -arviointikriteerit

Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt lapsille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassaKyllä
Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt nuorille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassaKyllä
Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt valmentajille ja seuratoimijoille, ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassaKyllä
Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt vanhemmille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassaKyllä
Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri.Erinomainen
Lasten urheilemisessa näkyy innostus ja ilo.Erinomainen
Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan omaan harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailuihin vaikuttaviin päätöksiin.Hyvä
Seuralla on yhteisiä seurahenkeä vahvistavia tilaisuuksia. Ryhmillä /joukkueilla on omia yhteishenkeä nostattavia tapahtumia.Hyvä
Urheilun Pelisääntökeskustelut on käyty lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa.Hyvä

Monipuolisista liikuntataidoista vahvoihin lajitaitoihin ja hyvästä fyysisestä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun -arviointikriteerit

Lasten/ nuorten kokonaisliikuntamäärää seurataanRiittävä
Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminenHyvä
Monipuolisuus: Lapsilla on ohjelmassa muiden lajien harjoittelua varsinkin sellaisilla lapsilla, jotka harjoittelevat seurassa useita kertoja viikossa - miten monipuolisuus näkyy harjoituskerran sisällä. Seura ei estä muiden lajien harrastamista.Erinomainen
Harjoitukset ovat hyvin organisoituja. Ne varmistavat jokaiselle osallistujalle mahdollisimman paljon suorituksiaHyvä
Seura tarjoaa eri tavalla kehittyneille / motivoituneille tai erityistarpeita omaaville lapsille ja nuorille vaihtoehtoja harrastamiseen. Seura voi olla pelkästään profiloitunut kilpa- tai harrasteurheiluseuraksi ja on kertonut siitä selvästi omassa viestinnässään.Hyvä
Lapsella ja nuorella on mahdollisuus seurata omaa kehittymistään taidoissa ja fyysisissä ominaisuuksissa.Hyvä

Urheilullisesta elämäntavasta terveeksi urheilijaksi -arviointikriteerit

Edistetään urheilullisia elämäntapoja (lepo, ravinto, päihteettömyys, riittävä liikunnan määrä, henkinen hyvinvointi) ja seurataan niiden toteutumistaHyvä
Viestitään lasten vanhemmille, valmentajille sekä lapsille että nuorille urheilullisista elämäntavoista huomioiden eri ikätasot.Hyvä
Vanhemmille kerrotaan monipuolisen harjoittelun merkittävyydestä sekä lasten kehityseroistaRiittävä
Toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessaanErinomainen

Kilpaileminen ja harrastaminen kehittävät -arviointikriteerit

Kilpaileminen ja harrastaminen on lapsille innostavaaErinomainen
Seuralla on yhteisesti sovittu toimintatapa: miten sovitaan, mihin kilpailuihin tai turnauksiin osallistutaan. Päätettäessä asioista kuunnellaan vanhempia sekä lapsia ja nuoria.Erinomainen
Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan.Erinomainen
Seurassa, jossa on tasojoukkueita ja -ryhmiä on etukäteen sovittu miten joukkueet muodostetaan sekä miten joukkueesta toiseen siirtyminen on mahdollista ja miten asiasta viestitään.Hyvä
Ilmapiiri on sellainen, että lapset / nuoret, voivat aidosti kertoa omia fiiliksiä omasta kilpailuun osallistumisesta ja suoriutumisesta.Erinomainen
Huomio on suoritusten onnistumisen arvioinnissa sijoitusten sijaan.Erinomainen
On arvokasta myös harrastaa liikuntaa/ urheilua osallistumatta kilpailuihin.Erinomainen
Kommentit ja huomiot
Perustiedot kommenttiJätetty tyhjäksi
Toimintaympäristö kommenttiSeuran toimintalinja löytyy seuran kotisivuilta, ja se annetaan myös vanhemmille kauden alussa. Dokumentti on kaikille toimijoille tuttu. Toimintalinjan päivityksen päivämäärä olisi hyvä kirjata dokumenttiin. Seuralla on jatkuva haaste uusien toimijoiden mukaan saamisessa, ja keskusteltiinkin siitä, että myös toimintalinjaan voisi kirjata ohjeita ja suunnitelmaa uusien mukaan tulemisesta. Mitä useammassa kanavassa tällaista rohkaisua mukaan tulemiselle löytyy, sitä todennäköisemmin siihen myös tartutaan. Keskusteltiin vanhempien kohtaamisesta laajemminkin, ja nostettiin esille syksyn ensimmäinen uusien pikku-uimarien uintikerta. Tällöin vanhemmat ovat pääsääntöisesti kaikki koolla uimahallilla, ja se onkin luonteva paikka kertoa lyhyesti seurasta ja sen toiminnasta, esitellä toimijoita ja rohkaista uusia mukaan toimintaan. Seuran talous on hyvin hoidettu ja hyvällä mallilla. Seurassa tehdään paljon talkootöitä, ja suurena tukena on myös kaupunki, joka tarjoaa maksuttomat liikuntapaikat alle 18-vuotiaille. Nuoret saavat jonkin verran osallistua tapahtumien tai tilaisuuksien ideointiin ja kehittelyihin. Tähän voisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomioita, ja hyödyntää heidän osaaamistaan mm. somemaailmassa. Nuorista voisi myös koota oman nuorten "idea"ryhmän, joka toisi säännöllisesti ehdotuksia seuran johtokuntaan. Seura palkitsee urheilijoitaan ja toimijoitaan aktiivisesti, tässä voisi miettiä myös nuorten osallistamista ja heidän omia ideoitaan vaikka ryhmäkohtaisten palkintokategorioiten kehittämisessä. Seuran tulee tutustua toimintaohjeeseen lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Seuralla on hyvää ja toimivaa yhteistyötä muutaman lähialueen uimaseuran kanssa leirityksessä ja valmennuksen puolella. Seurassa on juuri pidetty ensimmäinen yhteispalaveri hallituksen, valmentajien ja ohjaajien kesken. Tämä koettiin erittäin hyväksi toimintatavaksi, josta saatiin monia uusia ideoita seuran toimintaan. Käytäntöä tullaan jatkamaan. Seuran lastenaltaan ryhmissä ohjaajat suunnittelevat itsenäisesti oman toimintansa ja etenemisen, Vesiralleissa noudatetaan Vesirallin toimintamalleja, kilparyhmien valmentajat tekevät omat suunnitelmansa. Käytiin keskustelua toiminnan suunnitelmallisuudesta, sen dokumentoinnista esim. osaamistavoitetasolla toimintalinjaan ja kotisivuille. Valmentaja- ja ohjaajapalaverissa on hyvä keskustella myös seuran valmennuksen linjasta ja siitä yhtenäisestä punaisesta langasta, jonka tulisi pysyä ja säilyä koko uimarin polun. Ryhmillä on samanaikaisia harjoituksia, joten se luontevasti lisää yhteisöllisyyttä ja varmistaa omalta osaltaan myös toiminnan yhteneväisyyttä. Näihin seikkoihin on kuitenkin jatkossa hyvä kiinnittää huomiota ja tehdä kirjauksia. Uusia toimijoita toivotaan saatavan mukaan, ja esim. nuoria uimareita koulutetaan apuohjaajiksi ja -ohjaajiksi. Toimintalinjaan on hyvä kirjata suunnitelma siitä, miten uudet voivat tulla toimintaan mukaan. Seuran omaa uimarin polkua on hyvä vielä selkeyttää ja tarkentaa toimintalinjaan. Keskustetiin myös siitä, miten uimarit voisivat entistä enemmän käydä vierailemassa toisten ryhmien harjoituksissa. Tämä edesauttaa jatkossa siirtymien onnistumisessa ja matalan kynnyksen ylläpidossa. Seura kouluttaa hyvin toimijoitaan, ja nuoretkin pääsevät kursseille heti 15v täytettyään. Keskusteltiin nuorten, uusien ohjaajien tukemisesta niin ohjaustilanteissa kuin esim. vanhempien kohtaamisessa. Näitä asioita on hyvä pohtia ja suunnitella, varsinkin, kun uusia nuoria koulutetaan. Viestintä seuralla on selkeää ja hyvin organisoitua. Pääviestintäkanavat on seuraväellä tiedossa ja nettisivut ovat ajantasalla.Myclub toiminto on helpottanut seuran viestintää. Seuran toimijoiden vastuualueet on hyvin jaettu ja ne lukevat nettisivuilla.
Innostuksesta intohimoon kommenttiSeura on tehnyt tyytyväisyyskyselyn 2015 ja aikoo tehdä uuden tänä syksynä. Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri ja lasten liikunnassa näkyy ilo ja innostus. Seuralla on hyviä seurahenkeä nostattavia tilaisuuksia. Pelisääntökeskustelut on käyty hyvin eri ryhmien kanssa.
Lajitaidot ja harjoittelu kommenttiRyhmissä olisi hyvä seurata uimareiden kokonaisliikuntamäärää vaikka jaksottaisesti. Kasva Urheilijaksi -palvelun Elämänrytmitesti on tässä yksi hyvä työkalu. Saatujen palauteiden pohjalta on hyvä kertoa viestiä myös vanhempien suuntaan urheilullisista elämäntavoista. Valmentajat kannustavat lapsia ja nuoria myös omaehtoiseen liikkumiseen, mutta tätä viestiä voisi lisätä vielä vanhempien suuntaan. Harjoittelussa on otettu hyvin huomioon monipuolisuus niin oheisharjoittelussa kuin yksittäisissä harjoituksissa. Seurassa on mahdollisuus harrastaa lajia myös ilman osallistumista kilpailuihin. Erillistä harrasteryhmää ei ole. Osa uimareista on kokeillut harjoituspäiväkirjaa. On suositeltavaa, että valmentajat tarjoaisivat uimareille eri tyyppisiä ja -mallisia päiväkirjoja käyttöön. Niitä voi ottaa kokeiluun myös jaksottaisesti.
Urheilulliset elämäntavat kommenttiKeskusteltiin vanhempainilloista, miten niitä voisi jatkossa järjestää jonkin teeman (ravinto, harjoittelu & kilpaileminen tms) ympärille. Kannattaa hyödyntää myös kaikki mahdolliset tilaisuudet, missä vanhemmat luontevasti kokoontuvat yhteen. Näissä voi viestiä vanhemmille lyhyillä tietoiskuilla yksittäisistä teemoista, ja aina rohkaista heitä mukaan myös seuran toimintaan, eri rooleihin ja tehtäviin. Keskustetiin myös siitä, miten vanhemmat ovat tietoisia esim. uimarin kehittymisestä ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Näitäkin asioita voi pohtia otettavaksi puheeksi vanhempien kanssa. Seurassa on käyty keskusteluja siitä, miten vanhemmat saavat tietoa, milloin lapsi on valmis siirtymään ryhmästä toiseen. Vaikka tässä ei juuri ongelmia ole ollut, on näitä hyvä ennakoida ja kirjata toimintalinjaan ja kotisivuille ryhmien kohdalle esim. osaamistavoitteet ja pohtia toimivaa tapaa tarjota vanhemmille tietoa lapsen etenemisestä ja taitojen kehittymisestä.
Kilpaileminen ja harrastaminen kommenttiSeurassa kilpaileminen ja harrastaminen on selvästi innostavaa, ja se on hieno juttu, koko toiminnan ydin! Uimarit myös pysyvät harrastuksessaan hyvin mukana., drop outia ei kilparyhmissä juurikaan ole. Nuoret saavat itse vaikuttaa kilpailuissa uitaviin lajeihin, mutta valmentajalla on kokonaisuus hyvin hallussa. Uimarit pääsevät hyvin uimaan viestejä, mikä onkin tämän yksilölajin joukkue-elementti. Seurassa on hyvin sisäistetty kaikkien kannustamisen merkitys kilpailutilanteissa.
KehityskohteetKehityskohteet kirjattu tarkemmin jokaisen osa-alueen kohtaan.
JatkotoimetJätetty tyhjäksi
Seuran terveisetAluejärjestöön: seurojen yhteistyöpalaveri suunnitteilla- tämä hyvä asia. Erilaisia koulutuksia aluejärjestön kautta tullut ja ovat tervetulleita myös jatkossa. Uimaliittoon: Sähköposteihin vastataan Uimaliitossa nopeasti, ja mukavasti. Kaikkea voi ja uskaltaa kysyä.
IdeatOhjaajien, valmentajien ja hallituksen jäsenten yhteiset suunnitteluhetket. Hallitus ottaa työskentelyssään huomioon ohjaajien ja valmentajien toiveita sekä ajatuksia. Lisäksi kullekin uintiryhmälle suunnataan taloudellista tukea vanhempien, ohjaajien ja uimareiden yhteisiin retkiin / tekemiseen yhteisöllisyyttä tukemaan.
Terveisiä seuralleTeette hienoa työtä lasten ja nuorten eteen. Seurassa vallitseva yhteisöllisyys on vahvaa, ja sitä vaalitaan ja siitä pidetään huolta. Hyvää jatkoa seuraanne!
Sinetin statusOnneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä.