Tervis

Tervis-projekti – visio terveydestä

Tervis on toimintaa, jossa tavoitteena on hyvä ja eheä elämä.

 • tehdään ehkäisevää päihdetyötä
 • kerrotaan terveellisen ravinnon tärkeydestä
 • korostetaan riittävän unen merkitystä
 • arvostetaan hyviä tapoja
 • kannustetaan yhteisöllisyyteen
 • opetellaan elämänhallintatapoja

Tervis-ryhmissä opetellaan elämänhallintataitoja ja hyvän ryhmän pelisääntöjä, kehittymistä ja iloitsemista onnistumisista yksilöllisesti ja yhteisesti. Säätiö voi myöntää Tervis-ryhmille taloudellista tukea hallituksen päätöksen mukaisesti esim. toiminta-avustuksina, stipendeinä tai palkintoina. Jos olet kiiinnostunut Tervis-toiminnasta, ota yhteys asiamieheen!

Tervis-seuran toimintatapa

 • Huolehdimme Tervis-seurana, että seuraan tulevat nuoret, heidän vanhempansa ja valmentajansa sitoutuvat Tervis-seuran periaatteisiin ja pelisääntöihin.
 • Seuraamme jatkuvasti ja arvioimme kaksi kertaa vuodessa periaatteiden toimivuutta yhteisissä keskusteluissa ja kyselyillä.
 • Huolehdimme, että seuran nuoret tietävät päihteiden ja tupakan käytön haitat ja kokevat päihteettömyyden tärkeäksi arvoksi.
 • Opastamme nuoria vastustamaan ryhmäpainetta ja sanomaan ei päihdekokeilujen suhteen.
 • Käymme nuorten kanssa rakentavaa keskustelua päihteettömyydestä ja sen merkityksestä urheilusuorituksiin ja elämäntapaan.
 • Käytämme Tervis-merkkejä ja -logoja.
 • Pidämme yllä tervisläistä joukkuehenkeä.
 • Luomme omat konkreettiset Tervis-pelisäännöt.
 • Informoimme Nuorisokasvatussäätiötä avustuksen käytöstä.
 • Informoimme seuran omilla nettisivuilla ja tiedotteissa Tervis-toiminnasta ja linkitämme Nuorisokasvatussäätiön www-sivut omiin sivuihimme.

Teksti Nuorisokasvatussäätiö www.nks.fi