Pieksämäen Seudun Liikunnan tukirahasto

Lasten ja nuorten liikunnan tuki rahasto

 

Rahaston on perustanut Sirkka Rytkönen 50- vuotisjuhlapäivänään 17.9.2005. Tarkoituksena on auttaa taloudellisesti ja kannustaa Pieksämäen seudun lapsia ja nuoria harrastamaan liikuntaa ja toteuttamaan terveitä elämäntapoja koko elämänsä ajan. Harrastamiseen ja seuratoimintaan osallistumiseen ei saisi vaikuttaa mahdollinen perheen huonompi taloudellinen asema.

Kaikki tilille ohjatut varat käytetään Pieksämäen seudun alueen lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen.

Rahastosta jaetaan stipendejä lapsille, jotka tarvitsevat taloudellista tukea jonkin liikuntalajin harrastamiseen. Samoin rahastosta voidaan tukea Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n toteuttamia erilaisia lasten ja nuorten liikuntaa tukevia hankkeita sekä tapahtumia.

 

1. Valmentaja, ohjaaja, huoltaja tai opettaja täyttää kirjallisen valmiin hakemuksen Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n internet sivuilla tai toimittaa paperiversion Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n toimistoon nuoren huoltajien luvalla.

2. Puheenjohtajat ja projektipäällikkö kokoontuvat ja päättävät hakemuksen käsittelystä ja myönteisen päätöksen saanut hakija saa kahden viikon kuluessa puuttuvan välineen tai osallistumismaksun.

3. Välineiden osalta käytetään ostopaikkana Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n

yhteistyökumppaneita ja mahdolliset jäsenmaksut tai muut seurojen toimintaan liittyvät maksut ohjataan suoraan seuran tilille.

4. Tarvittaessa rahallinen stipendi ohjataan lapsen/nuoren huoltajan pankkitilille.

5. Rahaston käytöstä informoidaan kaikkia rahaston kautta tukea antaneita PSLiikunnan vuosikokousten yhteydessä. Stipendin saajien nimiä ei julkisteta.